Vogels Advocaat Roermond

mr J.A.W.M. Vogels

Vogels Advocaat Roermond

Algemeen

Hans Vogels is een ervaren professional en is in 1989 beëdigd als advocaat. Advocaat Vogels voert een onafhankelijke praktijk (KvK 14123033).
Het kantoor van mr Vogels neemt geen derdengelden in ontvangst (Art. 7.4 lid 2 Verordening op de Advocatuur).

Voor alle Orde- en deken-aangelegenheden gelieve U zich te wenden tot het bureau van de Orde van Advocaten in Limburg. Zie voor contactgegevens en meer informatie: www.advocatenorde-limburg.nl

mr J.A.W.M. Vogels

Hans Vogels (1966) studeerde af aan de universiteit van Maastricht in 1988, en is sindsdien werkzaam in de advocatuur. Hij is bestuurlijk ondermeer actief geweest in de Algemene Raad van de NOvA (2011-2015) en daarmee samenhangende functies, alsmede als hoofd van de Nederlandse delegatie bij de CCBE (2011-2015).

mr Vogels is deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Limburg


mr Vogels heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

-            Ondernemingsrecht

-            Personen- en familierecht – bijzondere curator

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Activiteiten Hans Vogels

deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Limburg

nevenfuncties:

Voorzitter Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) van de KNMT

voorheen:

lid Algemene Raad NOvA, den Haag (2011-2015)
Hoofd van de Nederlandse delegatie bij de CCBE, Brussel (2011-2015)
lid Raad van Advies European Lawyers’ Foundation, den Haag

bestuurslid Stichting Leerstoel Beslag- en Executierecht Universiteit Utrecht
secretaris Raad van Toezicht Gemeentelijk Werk Bedrijf Landgraaf
lid College van Afgevaardigden NOvA
auditor kwaliteitszorg advocatuur
voorzitter Jonge Balie Roermond

© 2014 - 2022 JVAdvocaat.nl